olowww

Aleksander Larysz

Prezes Stowarzyszenia Rybnik Nasze Miasto

Prezes Klubu Olimpijczyka Sokolnia

Polish Czech English French German Spanish

wypelniacz poziomy

Aleksander Larysz odebrał order Świętego Stanisława, patrona Polski

 

Order ten został ustanowiony w 1765 roku przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i jest nadawany za działalność społeczną i charytatywną. ? Ja i cała moja rodzina od zawsze działaliśmy społecznie i charytatywnie. Oprócz ciągłej działalności na terenie kraju w niedalekiej przeszłości organizowałem z przyjaciółmi bale charytatywne w Rybniku, m.in. na  rzecz warsztatów terapii zajęciowej czy domu małego dziecka ? mówi Aleksander Larysz i dodaje: ? To dla mnie duża niespodzianka, ale przede wszystkim wyróżnienie i satysfakcja. Nie chcę przypisywać tego orderu sobie. To jest wyróżnienie dla całej mojej rodziny i to nie tylko tego pokolenia ? mówi Larysz.

 

Order  św. Stanisława, patrona Polski, w wieku XVIII był drugim, po Orderze Orła Białego, pod względem znaczenia. Od 1997 nadawany jest przez Wielką Narodową Kapitułę Orderu Świętego Stanisława z ramienia Stowarzyszenia Dam i Kawalerów Orderu Świętego Stanisława. Stowarzyszenie to działające na terenie całego kraju, służy ojczyźnie oraz ludziom i instytucjom  potrzebującym pomocy i wsparcia. ? Bardzo dziękuję kapitule za to wyróżnienie i zapewniam, że dewiza ?Praemiando Incitat? zgodnie z jej przesłaniem motywuje mnie do jeszcze większego zaangażowania w działalność, za którą otrzymałem order ? dodaje na zakończenie Larysz.

 

 
order_sw_stanislawa_2014-05-11_13-57-54
order_sw_stanislawa_2014-05-11_13-57-54
order_sw_stanislawa_2014-05-11_14-13-13
order_sw_stanislawa_2014-05-11_14-13-13
order_sw_stanislawa_2014-05-11_13-30-35
order_sw_stanislawa_2014-05-11_13-30-35
order_sw_stanislawa_2014-05-11_13-57-44
order_sw_stanislawa_2014-05-11_13-57-44
order_sw_stanislawa_2014-05-11_13-14-09
order_sw_stanislawa_2014-05-11_13-14-09
order_sw_stanislawa_2014-05-11_13-57-23
order_sw_stanislawa_2014-05-11_13-57-23
order_sw_stanislawa_2014-05-11_13-15-25
order_sw_stanislawa_2014-05-11_13-15-25
order_sw_stanislawa_2014-05-11_14-13-57
order_sw_stanislawa_2014-05-11_14-13-57
order_sw_stanislawa_2014-05-11_13-18-59
order_sw_stanislawa_2014-05-11_13-18-59
order_sw_stanislawa_2014-05-11_13-29-47
order_sw_stanislawa_2014-05-11_13-29-47
order_sw_stanislawa_2014-05-11_13-57-35
order_sw_stanislawa_2014-05-11_13-57-35

wypelniacz poziomy

 • Wakacje_013
 • order_sw_stanislawa_2014-05-11_13-57-35
 • Wakacje_001
 • order_sw_stanislawa_2014-05-11_13-30-35
 • Wakacje_014
 • order_sw_stanislawa_2014-05-11_13-14-09
 • order_sw_stanislawa_2014-05-11_13-18-59
 • Wakacje_007
 • order_sw_stanislawa_2014-05-11_13-57-54
 • Wakacje_002
 • Wakacje_004
 • Wakacje_008
 • Wakacje_010
 • order_sw_stanislawa_2014-05-11_13-57-23
 • Wakacje_015
 • Wakacje_011
 • order_sw_stanislawa_2014-05-11_13-57-44
 • order_sw_stanislawa_2014-05-11_14-13-57
 • Wakacje_003
 • order_sw_stanislawa_2014-05-11_13-15-25
 • order_sw_stanislawa_2014-05-11_14-13-13
 • Wakacje_009
 • order_sw_stanislawa_2014-05-11_13-29-47
 • Wakacje_012
 • Wakacje_005
 • Wakacje_006

r n m

s k f