olowww

Aleksander Larysz

Prezes Stowarzyszenia Rybnik Nasze Miasto

Prezes Klubu Olimpijczyka Sokolnia

Polish Czech English French German Spanish

wypelniacz poziomy

 

Order ten został ustanowiony w 1765 roku przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i jest nadawany za działalność społeczną i charytatywną. ? Ja i cała moja rodzina od zawsze działaliśmy społecznie i charytatywnie. Oprócz ciągłej działalności na terenie kraju w niedalekiej przeszłości organizowałem z przyjaciółmi bale charytatywne w Rybniku, m.in. na  rzecz warsztatów terapii zajęciowej czy domu małego dziecka ? mówi Aleksander Larysz i dodaje: ? To dla mnie duża niespodzianka, ale przede wszystkim wyróżnienie i satysfakcja. Nie chcę przypisywać tego orderu sobie. To jest wyróżnienie dla całej mojej rodziny i to nie tylko tego pokolenia ? mówi Larysz.

 

Order  św. Stanisława, patrona Polski, w wieku XVIII był drugim, po Orderze Orła Białego, pod względem znaczenia. Od 1997 nadawany jest przez Wielką Narodową Kapitułę Orderu Świętego Stanisława z ramienia Stowarzyszenia Dam i Kawalerów Orderu Świętego Stanisława. Stowarzyszenie to działające na terenie całego kraju, służy ojczyźnie oraz ludziom i instytucjom  potrzebującym pomocy i wsparcia. ? Bardzo dziękuję kapitule za to wyróżnienie i zapewniam, że dewiza ?Praemiando Incitat? zgodnie z jej przesłaniem motywuje mnie do jeszcze większego zaangażowania w działalność, za którą otrzymałem order ? dodaje na zakończenie Larysz.

 

 
order_sw_stanislawa_2014-05-11_13-57-54
order_sw_stanislawa_2014-05-11_13-57-54
order_sw_stanislawa_2014-05-11_14-13-57
order_sw_stanislawa_2014-05-11_14-13-57
order_sw_stanislawa_2014-05-11_13-18-59
order_sw_stanislawa_2014-05-11_13-18-59
order_sw_stanislawa_2014-05-11_14-13-13
order_sw_stanislawa_2014-05-11_14-13-13
order_sw_stanislawa_2014-05-11_13-57-35
order_sw_stanislawa_2014-05-11_13-57-35
order_sw_stanislawa_2014-05-11_13-57-44
order_sw_stanislawa_2014-05-11_13-57-44
order_sw_stanislawa_2014-05-11_13-57-23
order_sw_stanislawa_2014-05-11_13-57-23
order_sw_stanislawa_2014-05-11_13-15-25
order_sw_stanislawa_2014-05-11_13-15-25
order_sw_stanislawa_2014-05-11_13-30-35
order_sw_stanislawa_2014-05-11_13-30-35
order_sw_stanislawa_2014-05-11_13-14-09
order_sw_stanislawa_2014-05-11_13-14-09
order_sw_stanislawa_2014-05-11_13-29-47
order_sw_stanislawa_2014-05-11_13-29-47

wypelniacz poziomy

 • order_sw_stanislawa_2014-05-11_14-13-57
 • Wakacje_009
 • Wakacje_010
 • order_sw_stanislawa_2014-05-11_13-57-35
 • Wakacje_004
 • Wakacje_001
 • Wakacje_014
 • order_sw_stanislawa_2014-05-11_13-15-25
 • order_sw_stanislawa_2014-05-11_13-57-44
 • order_sw_stanislawa_2014-05-11_13-57-54
 • Wakacje_011
 • Wakacje_012
 • order_sw_stanislawa_2014-05-11_14-13-13
 • Wakacje_003
 • Wakacje_006
 • Wakacje_013
 • Wakacje_002
 • Wakacje_005
 • order_sw_stanislawa_2014-05-11_13-14-09
 • order_sw_stanislawa_2014-05-11_13-18-59
 • order_sw_stanislawa_2014-05-11_13-29-47
 • Wakacje_007
 • order_sw_stanislawa_2014-05-11_13-57-23
 • Wakacje_015
 • order_sw_stanislawa_2014-05-11_13-30-35
 • Wakacje_008

r n m

s k f