olowww

Aleksander Larysz

Prezes Stowarzyszenia Rybnik Nasze Miasto

Prezes Klubu Olimpijczyka Sokolnia

Polish Czech English French German Spanish

wypelniacz poziomy

Co z tą naszą gospodarką?

 

Wczorajsza konferencja prasowa Aleksandra Larysza przyniosła gors odpowiedzi na jedno z najważniejszych pytań dotyczących kierunku rozwoju Rybnika pod względem gospodarczym. Zdaniem kandydata na prezydenta rybnickie władze wpuściły na teren miasta zbyt wiele zagranicznych podmiotów gospodarczych typu supermarkety i centra handlowe, czyli instytucji które jakby nie patrzeć ? w milionach złotych wyprowadzają zyski z miasta. ? Jednocześnie podpisały niezbyt korzystne umowy dotyczące zarówno spraw podatkowych, zwolnień z niektórych opłat jak i nie do końca dobrze wykorzystały potencjał ekonomiczny tych firm w celu poprawy infrastruktury miejskiej. Przykładem tego może być  zły wyjazd na Żorską z Prakticera i Tesco, czy też decyzja o wprowadzeniu do centrum miasta dwóch centrów handlowych (Focus, Plaza). Że można inaczej pokazuje przykład  Gliwic i centra handlowe Auchan na ul. Rybnickiej, gdzie znaczny koszt  finansowy w celu rozbudowy infrastruktury komunikacyjnej poniosły właśnie te instytucje które tam działają ? powiedział Aleksander Larysz.

 

Jak wyjaśnił dalej prezes RNM, w Rybniku praktycznie przestała istnieć rodzima działalność usługowo-produkcyjna czy też stricte rzemieślnicza. ? Obserwujemy też niewystarczającą naszym zdaniem  pomoc administracyjną oraz brak polityki wspierającej rybniczan prowadzących działalność gospodarczą oraz brak wyjątkowych niepowtarzalnych w skali kraju preferencyjnych warunków dla firm zewnętrznych bo stworzenie tylko takich warunkach daje jakiekolwiek szanse aby zewnętrzny. biznes do miasta przyciągnąć ? dodał Larysz.

 

Kandydat na prezydenta myśli o dynamicznym rozwoju działalności gospodarczej rybniczan i nie tylko ich. Jak zaznaczył, dzięki temu automatycznie zmniejszy się bezrobocie i wzrosną środki z PIT i CIT. No dobrze, tylko w jaki sposób Aleksander Larysz chce tego dokonać?

 

RNM stawia na formułę partnerstwa prywatno-publicznego

 

Lista pomysłów stowarzyszenia jest dosyć długa. ? Przede wszystkim chcielibyśmy wprowadzić preferencyjne warunki dla firm produkcyjnych, które zatrudniają rybniczan wg klucza procentowego czyli ? im więcej rybniczan zatrudnionych tym większe preferencje. Myśleliśmy też o preferencjach finansowych dla firm chcących rewitalizować i zagospodarowywać nieużytki miejskie oraz zasoby np. ZGM na które miasto nie ma funduszy. Może to się odbywać poprzez skompensowanie poniesionych kosztów np. w podatkach od nieruchomości czy koncesjach ? wyjaśnił Aleksander Larysz.

 

Stowarzyszenie Rybnik Nasze Miasto proponuje także m.in.:

 

- Postawić na szeroki rozwój formuły PPP (partnerstwa prywatno-publicznego) gdzie miasto może np. wprowadzać aportem majątek miasta typu: nieużytki, zasoby ZGM wymagające remontu, teren inwestycyjny itp. W ten sposób Rybnik miałby też żyrować działania finansowe, prowadzić politykę administracyjno-urzędniczą poprzez przeprowadzanie skomplikowanych procedur urzędniczych, wspomagać działania w pozyskiwaniu funduszy z programów pomocowych czy w końcu reklamować i wspierać medialnie działalność podmiotów inwestujących w mieście i dających pracę rybniczanom.

- Wstrzymać proces pozyskiwania funduszy na tzw. projekty miękkie, które nie generują realnych przychodów miasta i miejsc pracy. Zamiast tego RNM kładzie nacisk na projekty dające stałe miejsca pracy, generujące finansowy przychód miasta nawet po zakończeniu okresu trwałości projektu oraz przede wszystkim obniżające koszty życia w mieście.

- Obniżyć ceny parkingów i wprowadzić zamiast biletomatów ? rybniczan jako parkingowych.

- Stworzyć warunki do prowadzenia działalności gospodarczej i inwestowania w strefach ekonomicznych które ze względu na niekonkurencyjne warunki są puste.

 

Rybnicka Hala Targowa i park jak z Nowego Jorku

Aleksander Larysz przedstawił również projekt ?Rybnickiej Hali Targowej jako wspomaganie dla kupców i rzemieślników oraz drobnej przedsiębiorczości, powodujące zwiększenie ich konkurencyjności w stosunku do centr handlowych i generująca dodatkowe parkingi (z parkingami rowerowymi włącznie) w ścisłym centrum miasta.

 

Hala mogłaby się znajdować przy ul. Hallera i zdaniem kandydata na prezydenta gwarantowałaby dobre warunki socjalne (media), windy towarowe czy dowóz klienta na miejsce. Jakie jeszcze korzyści przyniosłaby nowa hala targowa? Przede wszystkim w przypadku powstania takiego obiektu:

- poprawi się komfort zakupów i sprzedaży;

- zwiększy się ilości miejsc parkingowych;

- nastąpi poprawienie logistyki kupców targowych poprzez przywiezienie towarów bezpośrednio do miejsca prowadzenia działalności (windy);

 

Aleksander Larysz jest zdania, że stworzenie infrastruktury targowej da się połączyć z dotychczasową działalnością innych form np. galerii, wystaw, kawiarni itp. ? Natomiast w sytuacji po zasięgnięciu opinii zainteresowanych i np. decyzji umieszczenia hali na ul. Hallera, proponujemy w sąsiedztwie Zamku (sądu) stworzyć na wzór Nowego Jorku czy Madrytu profesjonalny wielofunkcyjny park miejski typu Central Park czy Park de Retiro. Oczywiście decyzja po ewentualnym sukcesie projektu może być taka że realizujemy projekt równocześnie po jednej drugiej stronie ul. Hallera i realizujemy np. projekt o nazwie ?Regionalne Kupieckie Centrum Handlowe? ? wyjaśnił kandydat na prezydenta.

 

Finansowanie hali targowej miałoby się opierać na:

1. Prywatnym inwestorze;

2. Inwestycji miejskiej (z budżetu miasta, kredyt, spłacany z opłat targowych, parkingowych czy też z pieniędzy pozyskanych ze sprzedaży na rzecz kupców pow. handlowych lub forma leasingu);

3. Formule PPP ? również formie spółki PPP;

4. Stworzeniu możliwości wykupu od miasta własnego modułu handlowego na dogodnych warunkach wg. zasady że na swoim lepiej się pracuje;

5. Niższych kosztach prowadzenia działalności w hali niż obowiązujące w tej chwili mające na celu przyciągnięcie większej ilości chętnych.

 

- Do tego projektu natchnął nas wybitny rybnicki przedsiębiorca Andrzej Rojek, który podobną myśl zawarł w jednych z wywiadów dla rybnickich mediów. My to podchwyciliśmy, dodaliśmy rozwiązania techniczne, sposób na parkowanie, koncepcje artystyczną, którą stworzyła rybnicka artystka Iwona Kołodziej. Oczywiście należy przeprowadzić konsultacje społeczne z podmiotami których dotyczy ta propozycja zagospodarowania tych terenów ? dodał na koniec Aleksander Larysz.

 

 

 

 

wypelniacz poziomy

 • order_sw_stanislawa_2014-05-11_13-57-35
 • Wakacje_002
 • Wakacje_005
 • Wakacje_004
 • order_sw_stanislawa_2014-05-11_13-18-59
 • Wakacje_001
 • Wakacje_008
 • order_sw_stanislawa_2014-05-11_13-15-25
 • Wakacje_012
 • Wakacje_014
 • order_sw_stanislawa_2014-05-11_13-29-47
 • order_sw_stanislawa_2014-05-11_13-30-35
 • Wakacje_013
 • Wakacje_015
 • order_sw_stanislawa_2014-05-11_13-57-23
 • Wakacje_009
 • order_sw_stanislawa_2014-05-11_14-13-13
 • order_sw_stanislawa_2014-05-11_13-57-44
 • Wakacje_006
 • order_sw_stanislawa_2014-05-11_13-14-09
 • order_sw_stanislawa_2014-05-11_13-57-54
 • Wakacje_010
 • Wakacje_003
 • Wakacje_011
 • Wakacje_007
 • order_sw_stanislawa_2014-05-11_14-13-57

r n m

s k f